بایگانی برچسب برای: اسرائیل

از آثار تولید شده در چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج آذربایجان‌شرقی و حائز رتبه دوم در بخش پویانمایی/ گروه جوانان انقلابی عجب شیر