💢 شما نیز به پویش سراسری #زنده_تر_از_قبل بپیوندید

🇮🇷 تمثال حاج قاسم و شهدای مدافع حرم در محیط زندگی خود را در قالب فیلم کوتاه ۱۵ ثانیه ای و تصویر به آی sayad141@ ارسال کنید.

⏱زمان ارسال آثار: یک تا بیست دیماه

➕به بیست نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
#Hero